search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-02-11

Paragraferna 504-547i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 februari 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-02-11

Paragrafer

41-91

Anslaget publicerades

2021-02-18

Anslaget tas ner

2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: