Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-08-26

Paragraferna 278-342 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 juni 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-08-26

Paragrafer

343-404

Anslaget publicerades

2021-09-02

Anslaget tas ner

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: