Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-23

Paragraferna 405-462 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 september 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-09-23

Paragrafer

405-462

Anslaget publicerades

2021-09-30

Anslaget tas ner

2021-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: