Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-10-21

Paragraferna 463-503i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 oktober 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-10-21

Paragrafer

463-502

Anslaget publicerades

2021-10-28

Anslaget tas ner

2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: