Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-12-16

Paragraferna 504-552i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 november 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-12-16

Paragrafer

553-591

Anslaget publicerades

2021-12-22

Anslaget tas ner

2021-01-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: