Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-01-20

Paragraferna 1-50 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 1 januari 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-01-20

Paragrafer

1-50

Anslaget publicerades

2022-01-27

Anslaget tas ner

2022-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: