Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-03-09

Paragraferna 104-142i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 mars 2023 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2023- 03-09

Paragrafer

104-142

Anslaget publicerades

2023-03-15

Anslaget tas ner

2022-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping