Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-03-10

Paragraferna 87-137i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 mars 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-03-10

Paragrafer

87-137

Anslaget publicerades

2022-03-16

Anslaget tas ner

2022-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: