Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-07

Paragraferna 138-183 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 april 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-04-07

Paragrafer

138-183

Anslaget publicerades

2022-04-13

Anslaget tas ner

2022-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: