Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-04-20

Paragraferna 143-183 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 april 2023 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2023- 04-20

Paragrafer

143-183

Anslaget publicerades

2023-04-26

Anslaget tas ner

2022-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping