Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-05-12

Paragraferna 184-224 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 maj 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-05-12

Paragrafer

184-224

Anslaget publicerades

2022-05-20

Anslaget tas ner

2022-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: