search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-06-16

Paragraferna 225-294 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 16 juni 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-06-16

Paragrafer

225-294

Anslaget publicerades

2022-06-22

Anslaget tas ner

2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: