Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-08-25

Paragraferna 295-333 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 25 augusti 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-08-25

Paragrafer

295-333

Anslaget publicerades

2022-09-01

Anslaget tas ner

2022-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: