Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-09-22

Paragraferna 334-375 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 spetember 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-09-22

Paragrafer

334-375

Anslaget publicerades

2022-09-30

Anslaget tas ner

2022-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: