Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-10-20

Paragraferna 376-413i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-10-20

Paragrafer

376-413

Anslaget publicerades

2022-10-27

Anslaget tas ner

2022-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: