Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-11-17

Paragraferna 414-438 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 november 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-11-17

Paragrafer

414-438

Anslaget publicerades

2022-11-17

Anslaget tas ner

2022-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: