Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-12-15

Paragraferna 439-473 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 december 2022 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-12-15

Paragrafer

439-473

Anslaget publicerades

2022-12-15

Anslaget tas ner

2023-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: