Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-05-11

Paragraferna 184-235 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2023 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2023- 05-11

Paragrafer

184-235

Anslaget publicerades

2023-05-18

Anslaget tas ner

2022-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping