search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 21-05-20

Paragraferna 216-277 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 maj 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-05-20

Paragrafer

216-277

Anslaget publicerades

2021-05-27

Anslaget tas ner

2021-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: