search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 21-06-17

Paragraferna 278-342 i protokollet från stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 juni 2021 är justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Stadsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-06-17

Paragrafer

278-342

Anslaget publicerades

2021-06-23

Anslaget tas ner

2021-17-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Jönköping


Publicerad: