Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 14 september 2022

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 14 september är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2022-09-14

Paragrafer

121-140

Anslaget publicerades

2022-09-19

Anslaget tas ner

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping


Publicerad: