Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 17 maj 2023

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 17 maj är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2023-05-17

Paragrafer

62-69

Anslaget publicerades

2023-05-23

Anslaget tas ner

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping