Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 18 januari 2023

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 18 januari är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2023-01-18

Paragrafer

1-18

Anslaget publicerades

2023-01-24

Anslaget tas ner

2023-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping


Publicerad: