search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-01-20 §§ 1-3, 5-18

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 20 januari 2021 §§ 1-3, 5-18 är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2021-01-20

Paragrafer

1-3, 5-18

Anslaget publicerades

2021-01-26

Anslaget tas ner

2021-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping


Publicerad: