search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-01-20 § 4

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 20 januari 2021 § 4 är justerat med omedelbar justering. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2021-01-20

Paragrafer

4

Anslaget publicerades

2021-01-22

Anslaget tas ner

2021-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping


Publicerad: