search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-02-17 §§ 19 - 30

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 17 februari 2021 §§ 19-30 är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2021-02-17

Paragrafer

19 - 30

Anslaget publicerades

2021-02-24

Anslaget tas ner

2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping


Publicerad: