search
Sök
menu
Meny

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari

Paragraferna 30-31,33 och 34 från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se

Anslag / bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2018-02-20

Paragrafer

30-31, 33 och 34

Anslaget publicerades

2018-02-21

Anslaget tas ner

2018-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Juneporten V.Storgatan 16 Jkpg

 

Publicerad: 2018-02-21 13.00