search
Sök
menu
Meny

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är nu justerat och finns att läsa som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra detta senast tre veckor efter att protokollet har anslagits.

Anslag / bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2018-02-20

Paragrafer

27-48

Anslaget publicerades

2018-02-27

Anslaget tas ner

2018-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Juneporten V.Storgatan 16 Jkpg

 

Publicerad: 2018-03-02 16.00