Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 9 november 2022

Tekniska nämndens protokoll från sammanträde den 9 november är nu justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Tekniska nämnden

Datum för sammanträdet

2022-11-09

Paragrafer

154-173

Anslaget publicerades

2022-11-16

Anslaget tas ner

2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Jönköping


Publicerad: