Protokoll från upphandlingsutskottets sammanträde 15 maj 2023

Protokoll från upphandlingsutskottets sammanträde den 15 maj 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Upphandlingsutskottet

Datum för sammanträdet

2023-05-15

Paragrafer

§ 23-29

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget tas ner

2023-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping