search
Sök
menu
Meny

Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 19 februari

Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 februari 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2018-02-19

Paragrafer

11-23

Anslaget publicerades

2018-03-05

Anslaget tas ner

2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Huskvarna

 

Publicerad: 2018-03-05 10.30