search
Sök
menu
Meny

Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-08-24

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 24 augusti 2020 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2020-08-24

Paragrafer

84-101

Anslaget publicerades

2020-08-31

Anslaget tas ner

2020-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: 2020-08-31 09.11