search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-11-15

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 15 november 2021 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2021-11-15

Paragrafer

112-125

Anslaget publicerades

2021-11-24

Anslaget tas ner

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: