search
Sök
menu
Meny
Sök

Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-13

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 13 juni 2022 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-06-13

Paragrafer

70-84

Anslaget publicerades

2022-06-22

Anslaget tas ner

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: