Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-11-14

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 14 november 2022 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2022-11-14

Paragrafer

113-124

Anslaget publicerades

2022-11-23

Anslaget tas ner

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: