Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-01-02

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 2 januari 2023 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-01-02

Paragrafer

1-11

Anslaget publicerades

2023-01-11

Anslaget tas ner

2023-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna


Publicerad: