Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-02-20

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 20 februari 2023 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-02-20

Paragrafer

20-32

Anslaget publicerades

2023-03-03

Anslaget tas ner

2023-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna