Protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-05-15

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll från sammanträde den 15 maj 2023 är justerat. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/ bevis

Nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträdet

2023-05-15

Paragrafer

55-72

Anslaget publicerades

2023-05-24

Anslaget tas ner

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Huskvarna