Protokoll från valnämndens sammanträde 6 mars 2023

Protokoll från valnämndens sammanträde den 6 mars 2023 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / bevis

Organ

Valnämnden

Datum för sammanträdet

2023-03-06

Paragrafer

10-15

Anslaget publicerades

2023-03-16

Anslaget tas ner

2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset i Jönköping