search
Sök
menu
Meny

Samråd - Detaljplan för bostäder Flora 5 Liljeholmen 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 19 januari 2018.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 13 december 2017– 19 januari 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 19 januari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.


Publicerad: 2017-12-21 09.32