search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för del av Barnarp 3:1, Barnarp, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och centrum med tillhörande gator och gång- och cykelvägar.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastighet Barnarp 3:1.

Planen möjliggör att området bebyggs med bostäder och centrumverksamhet med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Planförslaget möjliggör för flerbostadshus, radhus, kedjehus och parhus i maximalt fyra våningar. Närmast befintlig bebyggelse i väster tillåts maximalt två våningar. I planförslaget ingår även park- och naturområden.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och centrum med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Syftet är även att pröva bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en lämplig exploateringsgrad som är tillräckligt hög för att ta tillvara platsens centrala läge i Barnarp men samtidigt är anpassad efter närliggande befintlig bebyggelse. I prövningen ingår vilka områden som är lämpliga som natur- och parkområden.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 3 november – 31 december 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00.

Allänt samrådsmöte

Datum: 17 november 2021
Tid: kl. 18:00
Plats: Webbsänt samrådsmöte. Länk till sändningen kommer ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 december 2021. Ange diarienummer 2018:158 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: