search
Sök
menu
Meny

Samråd - Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22  i Huskvarna, Jönköpings kommun.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förskoleverksamhet inom den nordöstra delen av Folkets park i Huskvarna samtidigt som man värnar om de naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga ekar.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 7 februari - 21 mars 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 28 februari 2018
Tid: Kl 18:30
Plats: Huskvarna Folkets park, lokal Storparketten.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
21 mars 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

 

Publicerad: 2018-02-09 14.08