search
Sök
menu
Meny

Samråd - Detaljplan för del av Kärnan 7, Söder, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ett nytt flerbostadshus på fastigheten Kärnan 7.

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 17 januari - 28 februari 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag - fredag 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 5 februari 2018
Tid: Kl 18:30
Plats: Utställningshallen, Juneportn, Västra Storgatan 16, Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 28 februari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Publicerad: 2018-01-17 15.33