search
Sök
menu
Meny

Samråd, Detaljplan för Flahult 2:328

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 2:328 m.fl. Planområdet består av fastigheterna Flahult 2:328 och Flahult 2:343 som ligger i Flahult, Norrahammar. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Syftet med den nya detaljplanen är att pröva möjligheterna för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328 samt att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 för att anpassa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Planförslaget möjliggör för cirka 20 nya radhus.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 31 mars – 21 maj 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Digitalt samrådsmöte 14 april

På grund av rådande omständigheter kring spridning av coronaviruset och gällande restriktioner kommer vi ha ett webbsänt samrådsmöte den 14 april kl 17.30. Länk till sändningen kommer på den här sidan ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 21 maj 2021. Ange diarienummer 2016:83 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.seeller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: