search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra samlade lokaler för kyrkans nuvarande verksamheter i Kristinegården och Sofiagården samt ett tillskott av centralt belägna bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Jungmannen 2-5 och Väster 1:13. Svenska kyrkan avser att avveckla verksamheten i Kristine församlingshem och koncentrera verksamheten till nya lokaler vid Sofiagården. I samband med detta vill man även pröva möjligheten att uppföra bostäder inom kvarteret Jungmannen. Dels väster och norr om Lagermanska villan, och i en senare etapp där Sofiagårdens tillbyggnad är belägen idag.

VBAB avser renovera befintlig byggnad inom Jungmannen 5 och i samband med detta inrymma nya bostäder i såväl befintlig byggnad som i en nybyggnad på innergården. Ambitionen är att Järnvägstjänstemännens hus kommer restaureras exteriört och ambitionen är att återställa träfönster med originalutseende och renovera tegelfasad med omfattningar kring fönster.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 15 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00.

Digitalt samrådsmöte

På grund av rådande omständigheter kring spridning av coronaviruset och gällande restriktioner kommer vi ha ett webbsänt samrådsmöte den 1 februari 2022, kl. 19.00. Länk till sändningen kommer på www.jonkoping.se (sök på detaljplanens namn) ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 15 februari 2022. Ange diarienummer 2016:152 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: