search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för Jupiter 13, Väster, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Jupiter 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med bostadsbebyggelse. När detaljplanen har varit ute på samråd ska en markanvisning annonseras, vilket är en öppen tävling där byggaktörer får lämna in en intresseanmälan. Därefter sker ett urval och cirka fyra byggaktörer erbjuds ta fram var sitt byggnationsförslag för Jupiter 13.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 9 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt digitalt samrådsmöte

Datum: 26 januari 2022
Tid: kl. 19:00
Plats: Digitalt via länk på www.jonkoping.se Länk till annan webbplats. (sök på detaljplanens namn, Jupiter 13).

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 9 februari 2022. Ange diarienummer 2020:288 vid ev. yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: