search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för Valplatsen 1 m.fl., Sandaområdet, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att omvandla handelsområde till ett blandstadsområde med cirka 650 bostäder, kontor och andra verksamheter.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Valplatsen 1 m.fl..

Området utgör ett av de omvandlingsområden som finns i närheten av Huskvarna centrum. Området består idag av handels, bensinstation, verksamhetslokaler och studentbostäder. Användningar och byggrätter föreslås justeras för att möjliggöra en omvandling av området. Omvandlingen kommer att bidra till att göra området mer tillgängligt för genomgående trafik mellan norr och söder, och öst och väst. En trevlig miljö skapas för såväl de framtida boende, som de många studenter som befinner sig i närområdet.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 15 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00.

Digitalt samrådsmöte

Vi kommer ha ett webbsänt samrådsmöte den 1 februari 2022, kl. 17.30. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med inte

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast tisdagen den 15 februari 2022. Ange diarienummer 2018:5 vid ev. yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Publicerad: