search
Sök
menu
Meny

Samråd, Detaljplan för Väster 1:1 m.fl., (Grävlingen), Jönköpings kommun

Detaljplanen möjliggör för en mer flexibel och
levande stadsdel på Väster i Jönköping. Idag är området främst aktivt under kontorstid och det finns få allmänna målpunkter. Inom området föreslås ca 200 nya bostäder, mer än 6000 kvadratmeter mer kontorsyta i ett centralt läge samt ett nytt parkeringshus.

Detaljplanen omfattar södra delen av det område som i folkmun är känt som ”statliga verket-området”, Området har sedan länge bestått av ett fåtal stora fastigheter, där även gatumarken till stora delar inte ägs av kommunen. Området upplevs idag som ett monotont område och något öde under kvällstid - då de flesta byggnader i området främst utgörs av verksamheter som inte är aktiva efter kontorstid. Likt tidigare projekt såsom västra kajen, tings- och hovsrätten och kommande projekt såsom Magnus Ladulås plats, är detta detaljplaneförslag ännu ett steg i att omvandla och integrera området med resten av staden. Detaljplanen möjliggör för flexiblare användningar, utökade byggrätter och ger förutsättningar för kommunala gator.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 14 april – 21 maj 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. (OBS sommartid andra tider under viss period)

Allmänt samrådsmöte

Datum: 11 maj 2021
Tid: kl. 17:30
Plats: Digitalt (länk kommer inom kort)

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den
21 maj 2021. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: