search
Sök
menu
Meny

Samråd - Detaljplan Götaland 5 m.fl på Väster i Jönköping.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus i centralt läge vid Munksjöns västra kaj. Eventuella synpunkter ska skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 19 januari 2018.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 29:e november 2017 - 19 januari 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
19 januari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

 

Publicerad: 2017-12-21 12.51