search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Planprogram för Österängen, Jönköpings kommun

Syftet med planprogrammet är att skapa en översikt av lämplig förtätning och omvandling som är anpassat till områdets karaktär och tar hänsyn till framtida behov i området när det gäller skola, bostäder, trafik och centrumbildning m.m.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram för Österängen.

Syftet med planprogrammet är att skapa en översikt av lämplig förtätning och omvandling som är anpassat till områdets karaktär och tar hänsyn till framtida behov i området när det gäller skola, bostäder, trafik och centrumbildning m.m.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av planprogrammet inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Programförslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planprogrammet finns tillgängligt för samråd under perioden 8 december 2021 – 28 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00 -17:00

Digitalt samrådsmöte

Ett digital samrådsmöte kommer att hållas 18 januari, klocka 19:00. Länk till samrådsmötet kommer att läggas upp samma dag som mötet hålls. På det webbsända samrådsmötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via en chat.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 28 februari 2022. Ange diarienummer 2019:345 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.


Publicerad: